CÁC CHỨNG NHẬN CỦA NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM

I. TẠI NHẬT BẢN

– Tại Nhật Bản Torayvino SW9-8000E-EG đã được HIỆP HỘI MÁY LỌC NƯỚC NHẬT BẢN (JWPA) chứng nhận số JTR2203 đủ tiêu chuẩn uống trực tiếp, loại bỏ 13 tạp chất có hại.

Giấy chứng nhận số JTR2203
Giấy chứng nhận số JTR2203

II. TẠI VIỆT NAM

– Tại Việt Nam đã được Viện Pasteur TP.HCM kiểm nghiệm và chứng nhận số 200722-9303 đạt các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT (tương đương nước khoáng thiên nhiên & nước uống đóng chai).

Chứng nhận số 200722-9303
Chứng nhận số 200722-9303
Chứng nhận số 200722-9304
Chứng nhận số 200722-9304
Chứng nhận số 200722-9304
Chứng nhận số 200722-9304