HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Xin Quý khách hàng thanh toán qua số tài khoản:
– Số tài khoản: 1471 0000 464 687, tại ngân hàng BIDV – TP.HCM
– Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIẢI NHẬT VIỆT